Author`s works of Grabovoi G.P.

 
 
ENGLISH TRANSLATION
 
CROATIAN TRANSLATION
 
GERMAN TRANSLATION
 

Terv “GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSA OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA” BEVEZETŐ TANFOLYAM”

 
 

1. Grigorij Grabovoj „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” szóló tanítása egyszerzős tanítás, melynek egyetlen szerzője Grigorij Petrovics Grabovoj.

1.1. A Grigorij Grabovoj munkáiban foglalt ismeretek gyakorlati jellegűek, céljuk az örök élet biztosítása bárki számára.

1.2. Grigorij Grabovoj „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” szóló tanításának alapvető célja: makromegmentés, föltámasztás, örök élet, az örök, rendszeres, harmonikus fejlődés feltételeinek biztosítása a valóság minden tárgya számára, a Teremtő tervei szerint.

1.3. Grigorij Grabovoj módszereinek továbbadása mindenkinek, e feladat időszerűsége.

1.4. Grigorij Grabovoj Tanítása mindenképpen teljesíti a kitűzött célokat, mivel ez szerepel a Teremtő teremtette jövőben, s a Tanítás nem áll ellentétben, összhangban van a világközösség fejlődésének teremtő irányzatával.

1.5. Grigorij Grabovoj Tanítása céljainak elérésére az alapvető módszer: mindenkit megtanítani Grigorij Grabovoj Tanításának módszereire.

1.6. Grigorij Grabovoj Tanítása céljainak elérésére az alapvető eszköz: a résztvevők saját öntudata, melynek segítségével az örök fejlődésben irányíthatja az eseményeket, összhangban a Teremtő terveivel.

1.7. Grigorij Grabovoj Tanításainak erkölcsisége abban áll, hogy a Teremtőtől mindenki valódi szabadságot kap, bármely eseményben személyesen, teremtő módon vehet részt.

1.8. Grigorij Grabovoj Tanításait azért fontos terjeszteni, s mindenki számára elérhetővé tenni, mert az általános megmentéshez és az örök harmonikus fejlődés elősegítéséhez szükség van mindenki személyes teremtő részvételére a világ eseményeiben, a Teremtő törvényei szerint.

1.9. Grigorij Grabovoj könyvei mindenkinek lehetőséget nyújtanak szellemi szintje gyors emelésére, a logikus tudás segítségével.

1.10. Tanításait Grigorij Grabovoj tudományos munkáiban fejtette ki, továbbá szerzői előadásaiban és tanfolyamain, könyvekben, cikkekben, interjúkban, tanácskozásokon, s egyéb anyagokban, beleértve Grigorij Grabovoj szerzői írásait és beszédeit is.

1.11. A tanítás igazoltan megvalósult, ezt tudományos, elméleti, jogi és gyakorlati bizonyítékok támasztják alá.

2. Grigorij Grabovoj „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” szóló tanításában a világ szerkezetével és a fizikai valósággal kapcsolatos alapvető fogalmak felsorolása. A Teremtő ezek segítségével teremti meg az alapokat, melyből kiindulva pontosan megérthető a valóság felépítése és irányítása, s így léphet az oktatás útjára Teremtői minőségében.

3. A természeti (fizikai) valóság felépítésének és irányításának módszere.

3.1. A természeti valóság a közös tudat kivetülése az egyik paraméter mentén.

3.2. Az emberi test és az egész természeti valóság megalkotása a Lélekkel.

3.3. Minden eseményben tetten érhető Isten tevékenysége.

3.4. A tudat, mint a test irányítását lehetővé tevő lelki szerkezet.

3.5. Bármely eseményt pozitívvá lehet alakítani.

3.6. A gonosz osztályozása az ismeretek hiánya szerint

3.7. Az ember bármely cselekedete fényt visz az információba.

3.8. A jelen eseményeit a múlt és a jövő eseményeinek fénye teremti meg.

3.9. Amiről az ember gondolkodik, az örök jellegű.

3.10. A szeretet szervezi a külső Világ megteremtésére irányuló cselekedetet.

3.11. Magas szintű biztonság elérése az Úr cselekedeteinek megismerése révén.

3.12. A „ne rombolj, ne ölj” elvének megvallása.

3.13. Az akarat szabadsága.

3.14. A Teremtő cselekvés elsajátítása.

3.15. Az Isten mindig az információ felajánlásának szintjén nyújt tudást az embernek.

3.16. Meg kell tanulni még gondolatainkban is elkerülni a rossz, nem harmonikus információkat.

3.17. Miben különbözik Isten cselekedete az ember cselekedetétől, s hogyan tanuljunk meg minél gyorsabban hasonlóképp cselekedni?

4. A Tanítás módszerei lehetővé teszik egy adott ember élete eseményeinek megváltoztatását, az egész civilizáció fejlődését érintő események megváltoztatását teremtő irányban, az emberi tudat fejlesztésének útján. Az „események” kifejezés magában foglalja az ember egészségének helyreállítását is.

4.1. Grigorij Grabovoj módszereinek hatásmechanizmusa: harmonizáló, gyógyító, tökéletesítő életjel az emberi tudatban. Leírása megtalálható „Az információ-átadás rendszere” és „A katasztrófák megelőzésének módszere és eszköze” című művekben.

4.2. Grigorij Grabovoj minden módszere ki lett próbálva a gyakorlatban, biztonságosak, teremtő jellegűek. A valóság irányításának módszerei bármely életkorban elsajátíthatók. Az ismereteket tovább lehet adni, mivel a gondolkodás általános törvényszerűségein alapulnak.

4.3. A valóság irányításának módszere a megértés révén:
A munkák olvasása és megértése, sőt, minden egyes újraolvasással egyre mélyebbre hatolunk. Fellobbantja Lelkünk tüzét, elősegíti a Tudat és a Lélek kapcsolatának megteremtését.

4.4. A figyelem-összpontosítás módszerei lehetővé teszik két feladat egyidejű végrehajtását:
      – elérjük az irányítás céljaként meghatározott eredményt;
      – fejlesztjük, s a megmentés céljának megfelelően rendezzük, szerkesztjük az emberi tudatot.

4.5. Grigorij Grabovoj „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” szóló tanítása az ismeretek olyan rendszere, melynek birtokában gondolkodásunkkal beállíthatjuk tudatunkat, s elérhetjük azt a szellemi szintet, melyen lehetségessé válik az események teremtő és harmonikus irányítása.
A figyelem-összpontosítás a valóság irányításának tréningje az emberi tudaton keresztül.

4.6. A figyelem összpontosítása számokra, formákra, színekre, szólamokra, hangokra, a külső környezet tárgyaira, az emberi test részeire.

5. Gyakorlati foglalkozások

5.1. Figyelem-összpontosítás Grigorij Grabovoj módszeri szerint.

5.2. A Grigorij Grabovoj műveiben leírt módszerek elemzése.

5.3. Az egészség információinak fejlődési üteme nagyobb kell legyen, mint a betegség információinak fejlődési üteme.

5.4. Mitől függ az eredmény elérésének gyorsasága Grigorij Grabovoj módszereinek használata során, az események irányításában?

5.5. Az irányító tisztánlátást fejlesztő módszerek.

6. Grigorij Grabovoj azon munkáinak áttekintése, melyek a „Grigorij Grabovoj Tanítása Oktatásának Programja” részét képezik.

7. Grigorij Grabovoj Tanításának meghonosítása és elterjesztése érdekében el kell végezni a „Grigorij Grabovoj Tanítása Oktatásának Programja” tanfolyamot, a gyakorlatban kell alkalmazni Grigorij Grabovoj Tanításának módszereit, s meg kell tanítani másokat is e módszerek használatára. Az elért eredményeinkről az oktatás helye szerinti címre kell tájékoztatást küldeni.

 
Ütemtervet “GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSA OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA” BEVEZETŐ TANFOLYAM”