Author`s works of Grabovoi G.P.

 
 
ENGLISH TRANSLATION
 
GERMAN TRANSLATION
 
HUNGARIAN TRANSLATION
 

Plan “UVODNI TEČAJ ZA “PROGRAM OBUKE UČENJA GRIGORIA GRABOVOIA”"

 
 

1. Učenje Grigoria Grabovoia „O spasenju u harmoničnom razvoju“ – jedinstveno učenje, jedinstveni autor Učenja je Grigori Petrovič Grabovoi.

1.1. Znanja, izložena u radovima Grigoria Grabovoia, imaju praktičan karakter, koji je usmjeren prema postignuću vječnog života za svakoga.

1.2. Osnovne zadaće Učenja Grigoria Grabovoia „O spasenju i harmoničnom razvoju“ su: makrospasenje, uskrsavanje, neumiranje živih, osiguravanje uvjeta za vječni sustavni harmonični razvoj svih objekata stvarnosti prema zadaćama Stvoritelja.

1.3. Aktualnost tehnologija Grigoria Grabovoia je u neophodnosti da se svi obuče u tim tehnologijama.

1.4. Učenja Grigoria Grabovoia obavezno će izvršiti svoje zadaće, jer to je u budućnosti od Stvoritelja i zato što Učenje ne proturječi već sudjeluje u stvaralačkim pravcima razvoja svjetske zajednice.

1.5. Osnovna metoda za postizanje ciljeva Učenja Grigoria Grabovoia je usvajanje svih tehnologija Učenja Grigoria Grabovoia.

1.6. Kao sredstvo za postizanje cilja Učenja Grigoria Grabovoia javlja se vlastita svijest svakoga, posredstvom čega dolazi do upravljanja događajima u skladu sa zadaćom Stvoritelja o vječnom razvoju.

1.7 Moralnost Učenja Grigoria Grabovoia je u tome što svatko dobiva istinsku slobodu od Stvoritelja putem osobnog stvaralačkog sudjelovanja u bilo kojim događajima.

1.8. Neophodnost širenja Učenja Grigoria Grabovoia na sve je u tome što je za sveopće spasenje i osiguranje vječnog harmoničnog razvoja potrebno osobno stvaralačko sudjelovanje svakoga u događajima svijeta prema zakonima Stvoritelja.

1.9. Knjige Grigoria Grabovoia daju mogućnost svakom čovjeku razviti vrlo brzo svoj duhovni nivo putem logičkog znanja.

1.10. Učenje Grigoria Grabovoia je izloženo u njegovim naučnim radovima, autorskim predavanjima i seminarima, knjigama, člancima, intervjuima, konferencijama i drugim materijalima, koji sadrže autorske tekstove i govor Grigoria Grabovoia. Dotični materijali u obliku tečaja za obučavanje sistematizirani su u “Programu Obuke učenja Grigoria Grabovoia”.

1.11. Učenje je ostvareno, dokazano i zaštićeno naučno, teoretski, pravno, praktično.

2. Pregled osnovnih pojmova, koji se tiču uređenja svijeta, fizičke realnosti u Učenjima Grigoria Grabovoia „O spasenju i harmoničnom razvoju“, omogućuju izgraditi platformu za precizno shvaćanje procesa stvaranja i upravljanja stvarnošću od strane Stvoritelja i početi učiti stvarati kao Stvoritelj.

3. Mehanizam stvaranja fizičke realnosti i upravljanja fizičkom realnošću.

3.1. Fizička realnost kao projekcija kolektivne svijesti prema jednom od parametara

3.2. Stvaranje Dušom fizičkog tijela čovjeka i cijele fizičke stvarnosti.

3.3. U svakom događaju je Božji čin.

3.4. Svijest kao struktura koja omogućuje Duši upravljati tijelom.

3.5. Bilo koji događaj može se promijeniti u povoljan.

3.6. Klasifikacija zla nedostatkom znanja.

3.7. Bilo koji čin čovjeka stvara svijetlo u informaciji.

3.8. Događaji sadašnjosti stvaraju se svjetlošću prošlih i budućih događaja.

3.9. To, o čemu misli čovjek, nosi karakter vječnosti.

3.10. Ljubav organizira djelovanje, koje osigurava stvaranje vanjskog Svijeta.

3.11. Osiguranje visokog nivoa sigurnosti spoznajom Božjih činova

3.12. Ispovijedanje principa „ ne uništi, ne ubij“.

3.13. Sloboda volje.

3.14. Naučiti djelovati kao Stvoritelj

3.15. Bog uvijek predaje znanja čovjeku na nivou informacije.

3.16. Potrebno je naučiti zaobići nenormiranu informaciju čak i u mišljenju.

3.17. Čime se razlikuje Božje djelovanje od djelovanja čovjeka i kako brzo naučiti djelovati poput Njega?

4. Tehnologije Učenja omogućuju promijeniti događaje u životu konkretnog čovjeka i događaje koji se tiču razvoja cijele civilizacije, u stvaralačkom pravcu putem razvoja svijesti ljudi. Pod „događajima“ se podrazumijeva također na proces uspostavljanja čovjekovog zdravlja.

4.1. Mehanizam djelovanja tehnologija Grigoria Grabovoia – biosignal koji se normalizira u čovjekovoj svijesti, opisan u patentima za otkriće „Sistem prijenosa informacije“ i „Način sprečavanja katastrofa i uređenje za njegovo ostvarenje.

4.2. Sve tehnologije Grigoria Grabovoia službeno su odobrene u praksi, sigurne, stvaralačke . Obučiti se može tehnologijama upravljanja stvarnošću u bilo kojem uzrastu. Znanja su prenosiva jer su utemeljena na običnim zakonima mišljenja.

4.3. Tehnologija upravljanja stvarnošću preko razumijevanja:
Čitanje radova i njihovo razumijevanje, kod čega se nakon svakog novog čitanja razumijevanje može produbiti – raspiruje vatru Duše – omogućava uspostaviti kontakt svijesti sa Dušom.

4.4. Tehnologije koncentracije pažnje omogućuju istovremeno rješavati 2 zadaće:
      – dobivanje konkretnog rezultata za cilj upravljanja;
      – razvoj čovjekove svijesti, strukturiranje svijesti za cilj spasenja.

4.5. Učenje Grigoria Grabovoia „O spasenju i harmoničnom razvoju“ – sistem znanja, koja omogućuju posredstvom mišljenja, nadograđivati svoju Svijest i dostići duhovni razvoj, koji omogućuje kreativno i harmonično upravljanje događajima.
Koncentracija pažnje – trening za upravljanje stvarnošću preko čovjekove svijesti.

4.6. Koncentracija na brojeve, oblike, boju, riječi, fraze, zvuk, objekte okoliša, na fizičko tijelo čovjeka.

5. Praktične vježbe.

5.1. Koncentracija prema tehnologijama Grigoria Grabovoia.

5.2. Usvajanje tehnologija, koje su opisane u radovima Grigoria Grabovoia.

5.3. Brzina razvoja informacije zdravlja treba biti veća od brzine razvoja bolesti.

5.4. Od čega ovisi brzina dobivanja rezultata kod korištenja tehnologija Grigoria Grabovoia za upravljanje događajima.

5.5. Tehnologije, koje razvijaju upravljajuće jasnoviđenje.

6. Pregled radova Grigoria Grabovoia, koji ulaze u Program obuke o Učenju Grigoria Grabovoia.

7. Radi uvođenja i širenja Učenja Grigoria Grabovoia potrebno je obučavati se prema Programu Obuke o Učenju Grigoria Grabovoia, primjenjivati proučene metode Učenja Grigoria Grabovoia u praksi i naučiti druge u primjenjivanju tih metoda.
Svoje rezultate potrebno je slati prema koordinatama mjesta obuke.

 
Raspored “UVODNI TEČAJ ZA “PROGRAM OBUKE O UČENJU GRIGORIA GRABOVOIA”"